Safoco báo lãi 9 tháng gần 40 tỷ đồng

Ngày đăng: 19/12/2022
Chia sẻ:CTCP Lương thực Thực phẩm Safoco (HNX: SAF) báo lãi quý 3 hơn 14 tỷ đồng, nâng lợi nhuận sau thuế sau khi 9 tháng đạt gần 40 tỷ, xấp xỉ cùng kỳ năm trước.Doanh thu quý 3 của SAF đạt 225.5 tỷ đồng, giảm nhẹ so cùng kỳ. Biên lãi gộp trong quý 3 của SAF đạt 17%.Chi phí bán hàng trong kỳ của Công ty giảm hơn 30%, trong khi đó chi phí quản lý tăng nhẹ. Kết quả là SAF có lãi gần 14.4 tỷ đồng trong quý 3, giảm nhẹ 7% so cùng kỳ năm trước.Lũy kế 9 tháng đầu năm, SAF đạt doanh thu gần 607 tỷ đồng và lãi ròng gần 40 tỷ đồng. EPS 9 tháng đạt 3,957 đồng.Tính đến ngày 30/09/2022, tổng tài sản của SAF đạt hơn 279 tỷ đồng, tăng gần 9% so với đầu năm. Đáng chú ý, Công ty có lượng tiền mặt (tiền và tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn) hơn 132 tỷ đồng. Ngoài ra, SAF cũng không có dư nợ vay ngân hàng.SAF tiền thân là Cửa hàng Lương thực - Thực phẩm Số 4 được thành lập năm 1995. Công ty hoạt động chính trong các lĩnh vực sản xuất mì, mì sợi, bún, nui; chế biến các mặt hàng lương thực, thực phẩm. Nguồn từ: https://vietstock.vn/